Erfarenhet

Erfarenhet är inget man köper eller går på kurs för att få. Det brukar även kallas “empirisk kunskap” och något man kan förvärva med tiden. Min samlade erfarenhet och utbildning består i någorlunda kronologisk ordning av:

 • elektronikingenjör
 • egenföretagare, sålde HiFi-stereo-anläggningar
 • arbetat med många roliga elektronikprojekt
 • utvecklingsingenjör på Volvo Penta
 • mycket skruvande med bilar under en tidsperiod
 • läste ekonomi och ADB på universitetet
 • teknisk arbetsplatsanpassning för synskadade
 • marknadschef på ett avknoppningsföretag från KTH
 • många resor inom Europa
 • egenföretagare, datakonsult sedan 30 år
 • var med och startade en användarförening för ett databasutvecklingsverktyg
 • flera års resor till utvecklarkonferenser i USA
 • ett rejält husprojekt
 • föreningsverksamhet och styrelseuppdrag i byalag och fotoklubb
 • certifierad termograför
 • var med och startade en användarförening för termograförer
 • fram och tillbaka genom åren har jag alltid fotograferat
 • …och allt jag glömt eller kanske inte tyckte var så intressant