Referenser

Under alla år av utvecklingsarbete har det blivit en hel del olika applikationer inom olika områden.

Några av kunderna genom åren:

Akzo Nobel
Bonnier
Dun & Bradstreet
Ericsson
Hjälpmedelsinstitutet
KTH
Kreditfakta
Kristdemokraterna
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sandvik Bacho
Siemens Elema

Kort beskrivning på en del program/system vi byggt

Ekonomistyrsystem
Inventariesystem med finurligt användande av streckkod
Beräknings- och mängdningprogram
Eget utvecklingssystem till databasprogrammet Paradox
Register för elektronikkomponenter för internationell marknad
Säljstödsystem för Nordiska marknaden
Stor databas för hantering av handikapphjälpmedel i Sverige, Norge o Danmark
Modulbyggt fastighetsdatasystem
Medicinska system för mätvärdesinsamling och statistik
Olika program för ekonomirankning och statistik
Huskabelsystem för kartläggning och stöd
Medlemsregister till politiska partier
Växtdatabas
Labdatasystem med hårdvarukoppling för mätning